Produkter Tjenester Meny
Den ferdige bad- og velværeavdelingen på Røros Hotell

Den ferdige bad- og velværeavdelingen på Røros Hotell

Varme- og sanitæranlegg for Røros Hotell

Røros Hotell planla et badeanlegg tilknyttet hotellet og deres gjester. Vi leverte og monterte alt av sanitær- og varmeanlegg i det nye tilbygget.

Sammen med entreprenøren Johan Kjellmark AS arbeidet vi med badeanlegget på 1.100 m2 for Røros Hotell Eiendom AS. Hotellet planla en oppgradering med et opplevelsestilbud til hele familien. Til da hadde hotellet satset mest på kurs- og konferansemarkedet.

Røros VVS og lokale håndverksbedrifter i prosjektet

Johann Kjellmark var opptatt av utvikling og tilflytning til Røros, og det var viktig å benytte lokale underentreprenører. Vi ble engasjert og skulle levere alt av sanitær- og varmeanlegg, samt legge rør mellom vannrenseanlegg og bassenget. Prosjektet var en spennende og en tidkrevende prosess.

Den store betongkonstruksjonene måtte på plass før et helsveiset kar i rustfritt stål skulle settes inn. Det tok tid. Hele 11.000 m³ ble gravd ut og 1.000 m³ betong måtte til for å bygge grunnfundamentet. Underveis støtte vi på utfordringer med grunnvann som sto til 3 meter på det meste. Det er ikke vanlig på våre trakter.

Vi hadde opp til 3 rørleggere i jobb med prosjektet på Røros Hotell. Badeanlegget ligger under bakken i en skråning nedenfor hotellet. De synlige delene av anlegget har en kledning preget av brent panel og glass, og faller godt inn i naturen rundt.

Foruten badelandprosjektet jobbet vi med energi- og miljøutbedringer for hotellet. Næringslivet satser høyt i regionen for tiden – særlig på turisme.

Og det er noe vi og mange av de andre lokale aktørene nyter godt av.

Se hvor lekkert det har blitt på www.roroshotell.no 

Daglig leder Even Holllum ved byggeplassen

Daglig leder Even Holllum ved byggeplassen